Droom voor jouw buurt? Wij helpen!
Droom voor jouw buurt? Wij helpen!

Meet & Connect in Doetinchem: gastgezin voor vluchteling worden?

ProfielfotoNelly de Vries February 16, 2017 1653 keer bekeken 3 comments

Het project Meet&Connect is onderdeel van Stichting Present Doetinchem. Met dit project willen we een duurzame verbinding tot stand brengen tussen Nederlanders en statushouders. Dit vanuit de overtuiging dat alle mensen, en zeker vluchtelingen die alles achter zich hebben moeten laten (thuisland, familie, vrienden, status etc.), vriendschap nodig hebben. We gaan hierbij uit van een gelijkwaardige en wederkerige relatie. 

Het gastvrij ontvangen van  statushouders en hen in contact te brengen met ‘gewone’ Nederlandse burgers zal een positieve invloed hebben op de integratie en participatie in de Nederlandse maatschappij. Daarnaast wordt de Nederlandse taal extra geoefend.                                                                     

Vereisten gastgezin

  • Mensen die hun leven, op basis van vriendschap en gelijkwaardigheid, willen delen met statushouders;
  • Verklaring omtrent gedrag;
  • Het gastgezin houdt zich afzijdig van juridische procedures en bij problemen rondom financiën, opvoedkundige zaken en sociaal-emotionele problemen. In dit geval verwijst het gastadres door naar Vluchtelingenwerk of andere sociale instanties;
  • Commitment van minimaal 1 jaar. Er vanuit gaande dat er na 1 jaar een vriendschap is ontwikkeld en er een duurzame verbinding tot stand gekomen is;
  • Minimaal 2 flexibele contactmomenten per maand.

Vereisten statushouder:

  • Woonachtig in Gemeente Doetinchem;
  • Hij/zij wil graag in contact komen met Nederlanders. Het is een vrijwillige keuze en geen verplichting

N.B. De partij die betrokken is bij de aanmeldingsprocedure (Buurtcoach of Vluchtelingenwerk) is, indien nodig, het professionele ‘vangnet’ voor de statushouder.

Meer informatie? Neem contact op met Nelly de Vries, alg. coördinator Present Doetinchem, nellydevries@presentdoetinchem.nl of kijk op onze website: www.presentdoetinchem.nl

Jullie kunnen de status van ons project ook volgen op Twitter @PresentDchem of via Facebook www.facebook.com/Meet&Connect

3  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Robert Haaijk February 17, 2017

Mooi initiatief!
Ik was benieuwd of je nog opzoek bent naar gastgezinnen of hebben zich al veel mensen zich aangemeld om mee te doen?

Nelly de Vries February 17, 2017

Schrijf een reactie...

Nelly de Vries February 17, 2017

Dank je wel, Robert. We zijn inmiddels gestart met 6 koppelingen. En we hebben een wachtlijst (!) voor zowel gastgezinnen als statushouders, dus we gaan de komende weken door met het maken van mooie matches.

Cookie settings